Betingelser:

Din PC afhentes og genleveres på din adresse, indenfor dækningsområdet.

Ved genlevering er jeg behjælpelig med tilslutning til din eksisterende installation.

Jeg benytter dine egne CD-programmer til installation eller geninstallation. – Jeg kan også hjælpe med at skaffe nye programmmer (betalings- eller shareware udgaver).

Evt. reklamation skal ske umiddelbart efter genlevering, eller senest inden 8 dage.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejl eller mangel er forårsaget af dig selv, f.eks. som følge af fejlagtig brug eller reparation.

Pc-Kvik friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af kundens data. Derfor opfordres kunder altid til at tage en sikkerhedskopi af vigtige data.